ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ Για την καλλιέργεια των οινοποιήσιμων ποικιλιών, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής. 1 Κατά την ένταξη στην ΕΟΚ και αργότερα της Ε.Ε., στην Ελλάδα μπήκαν ορισμένοι περιορισμοί στην καλλιέργεια των οινοποιήσιμων αμπελιών, με αποτέλεσμα, σήμερα, να μη επιτρέπεται να καλλιεργήσει κανείς αμπέλι για παραγωγή κρασιού, αν δεν έχει ειδική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται από το Ελληνικό απόθεμα, με μεγάλους περιορισμούς, στο τέλος ή την αρχή κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται καλλιέργεια έως 1 στρ. Αμπελιού, για προσωπική χρήση 2 Κυκλοφορούν στην αγορά οινοποιήσιμα κλήματα μόνον για συμπλήρωση απωλεσθέντων κλημάτων σε υπάρχουσες καλλιέργειας αμπέλου. 3 Σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, μετά από λήψη σχετικής άδειας, μπορούν να καλλιεργηθούν συγκεκριμένες ποικιλίες, που είναι προσαρμοσμένες στις εκεί εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και εξασφαλίζουν παραγωγή οίνω,ν που έχουν τα χαρακτηριστικά των οίνων της συγκεκριμένης περιοχής 4 Σε παραγωγούς, που είχαν αμπέλια και εξασφάλισαν δικαιώματα καλλιέργειας για ορισμένα στρέμματα ,μπορούν να γίνει ανανέωση των κλημάτων τους, πάντα όμως, μέσα στα πλαίσια των ποικιλιών, που συνιστώνται για την περιοχή τους
Ποιες είναι αυτές οι ποικιλίες, για τους νομούς της Π.Ε. της Δυτ. Μακεδονίας, μαζί με ορισμένα χαρακτηριστικά τους, θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενη δημοσίευση.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ (2018).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Από 27 Φεβρουαρίου 2018 έως 27 Μαρτίου 2018, θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας. Eλάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Εφόσον, οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κριτήριο Α (3 μόρια) 1) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών Νεοεισερχόμενοι. 2) Νομικά πρόσωπα με φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής Νεοεισερχόμενο
Κριτήριο Β (1 μόριο) Εκτάσεις, όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Ο αιτών μπορεί να έχει ή να μην έχει στην ιδιοκτησία του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται (με υπεύθυνη δήλωση) να συμμορφωθεί, για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, σε ολόκληρη την έκταση,που προορίζεται για νέα φύτευση. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση, βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.
Κριτήριο Γ (1 μόριο) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. 1) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 μ., τουλάχιστον 2) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Κριτήριο Δ ( Από 1,75-3,50 μόρια ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. 1) διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε 2016, ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα και επιπλέον 2) έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή της, Για αμπελουργική εκμετάλλευση από 5 έως 20 στρ : 3,5 πόντοι. Για αμπελουργική εκμετάλλευση από 20 έως 30 στρ : 2,45 πόντοι. Για αμπελουργική εκμετάλλευση άνω των 30 στρ : 1,75 πόντοι.
Κριτήριο Ε (1,5 μόρια) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. (Δεν ισχύει για νεοεισερχόμενους στους οποίους προστίθεται )
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη, από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Για την Π.Ε. Κοζάνης: Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 1ος όροφος, γραφείο 24 (πρώην κτίριο Νομαρχίας) και στα τηλέφωνα 24613-51368 Περιστέρη Σταματία.
Για την Π.Ε. Καστοριάς:Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφεία 8 &13 και στα τηλέφωνα 24673-50254-245(Δημητρακοπούλου Ζαφειρία-Μοσχάκης Παναγιώτης).
Για την Π.Ε. Γρεβενών και Φλώρινας, ,αλλά και για άλλες Π.Ε., ανά την Ελλάδα, στα κατά τόπους ομοειδή γραφεία.
Αναλυτικότερα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
http://www.minagric.gr/…/ag…/Ampeli/manual_fitefsis_2018.pdf