Κατηγορίες
Κωνοφόρα

Κωνοφόρα

Αρωκάρια υψικάρινος( Araucaria excelsa συν. A. heterophylia)

Αειθαλές, κωνοφόρο δένδρο, με ύψος 15-20μ. και ωραία πυραμοειδή κόμη. Κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές. Ευαίσθητο στο ψύχος, προτιμά τα ελαφρά και στραγγερά εδάφη.

Γιουνίπερους(Juniperus sp.)

Γένος που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αειθαλών δένδρων, δενδρυλλίων και θάμνων με ευρεία προσαρμοστικότητα, πολύ ανθεκτικών, με αργό ρυθμό ανάπτυξης. Ανήκει στα κωνοφόρα και μερικά είδη έχουν κιονωτή ή ακανόνιστη κόμη, γι αυτό και είναι κατάλληλα για μεμονωμένες φυτεύσεις.Άλλα είναι πλαγιόκλαδα ή και έρποντα και ενδείκνυνται για εδαφοκάλυψη και για ζαρντινιέρες.

Ποικιλίες διαθέσιμες:

J. chinensis var. stricta

Δένδρο με σχήμα κωνικό, ύψος 1,5 μ., με χρώμα φυλλώματος γκριζογάλανο.

J. chinensis var. pfitzeriana

Φυτό με πλαγιόκλαδη ανάπτυξη και ύψος έως 1μ., με κρεμασμένες προς τα κάτω άκρες των βλαστών.Το χρώμα του είναι σκουροπράσινο.

J. chinensis var. pfitzeriana aurea

Διαφέρει από το προηγούμενο στο χρώμα φυλλώματος, που είναι χρυσοκίτρινο το καλοκαίρι και κιτρινοπράσινο το χειμώνα.

 

 

J. scopulorum(virginiana) var. Skyrocket

Δένδρο με κιονωτή, στενή κόμη, που μπορεί να φτάσει τα 6 μ. ύψος.Το φύλλωμα του είναι χρώματος μπλε-πράσινο με γλαύκες ανταύγειες.

Έλατο(Abies)

Αειθαλές, κωνοφόρο δένδρο, μακρόβιο, με αργή ανάπτυξη, φύλλα βελονοειδή και καρπούς κώνους.Υπάρχουν δυο γένη: Abies(Ελάτη) και Picea(Ερυθρελάτη), στο καθένα από τα οποία ανήκουν πολλά είδη και ποικιλίες.Είναι φυτά που αναπτύσσονται ιδανικά σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και σε εδάφη υγρά, καλά στραγγιζόμενα.Ιδανικά για μέρη με ψυχρά κλίματα.

Διαθέσιμες ποικιλίες

α) Abies  pectinata συν. Abies alba(κτενοειδές)

Το έλατο αυτό έχει ύψος 20-25μ. και βελόνες χρώματος σκουροπράσινου στην πάνω επιφάνεια και γκρίζου στην κάτω επιφάνεια. Γύονται στο ίδιο επίπεδο, κατά μήκος των βλαστών.

β) Picea albertiana var. conica

Το έλατο αυτό έχει  τέλεια κωνικό σχήμα, φύλλωμα συμπαγές και ύψος μέχρι 3 μ. Είναι περισσότερο ανθεκτικό από τα άλλα είδη ελάτης σε ξηροθερμικά κλίματα.

γ)Picea pugnens var. glauca( Έλατο γλαύκο)

Το ύψος του φτάνει τα 5μ. και είναι χρώματος γλαύκου.

δ)Picea pugnens var. Hoopsii

Το έλατο αυτό έχει βελόνες με έντονο γλαύκο χρώμα.Είναι εμβολιασμένο και θεωρείται το ομορφότερο των γλαύκων ελάτων.

ε)Picea pugnens var. glauca globosa

Είναι έλατο βραδείας ανάπτυξης, με σχήμα σφαιρικό και συμπαγές και ύψος έως 1μ. Οι βελόνες του είναι μικρές και έχουν ασημογάλανο έως γλαύκο χρώμα.

Κέδρος Λιβάνου (Cedrus libani)

Αειθαλές, κωνοφόρο δένδρο με αργή ανάπτυξη, που ξεπερνά τα 20μ. ύψος.Το φύλλωμα του είναι βαθυπράσινο και προτιμά τις ηλιαζόμενες θέσεις και τα όξινα εδάφη, βαθειά και πολύ καλά στραγγιζόμενα.Ιδανικό για ψυχρά κλίματα.

Κέδρο Ντεοντάρα

α) Cedrus deodara

Κωνοφόρο, αειθαλές δένδρο με γρήγορη ανάπτυξη και ύψος πάνω από 20μ., με τα άκρα των κλαδίσκων του κρεμάμενα. Έχει βελονοειδή φύλλα, μεγαλύτερα από άλλα είδη κέδρων, που σε μικρή ηλικία έχουν γκριζογάλανο χρώμα και προοδευτικά γίνονται σκουροπράσινα.Προτιμά εδάφη όξινα, βαθειά και πολύ καλά στραγγιζόμενα.Ιδανικό για ψυχρά κλίματα.

β) Cedrus deodara var. pendula(κρεμοκλαδής)

Ποικιλία χαμηλότερου ύψους, με κάδιά κρεμάμενα προς τα κάτω.

Κουπρεσσοκυπάρισσος

α) Cypressocyparis leylandii

Δένδρο με γρήγορη ανάπτυξη, που φθάνει τα 25μ. ύψος. Έχει πυραμιδοειδές σχήμα και χρώμα φυλλώματος βαθύπρασινο.Προήλθε από τη διασταύρωση Cupressus macrocarpa χ Chamaecyparis nootkaensis.Είναι φυτό ιδιαίτερα κατάλληλο για τη δημιουργία ψηλών φρακτών, αλλά και για μεμονωμένες φυτεύσεις. Προτιμά εδάφη με πολύ καλή αποστράγγιση. Είναι ανθεκτικό στα λατούχα εδάση, τις παραθαλάσσιες περιοχές και τα ψυχρά κλίματα.

β) Cypressocyparis leylandii var. Castlewellan gold

Ποικιλία με φύλλωμα με χρυσοκίτρινες επάκριες αποχρώσεις, ιδιαίτερης καλλωπιστικής αξίας.

 

Κυπαρίσσι Αριζόνας(Κυπαρρίσι γλαύκο)

α) Cupressus arizonica

Aειθαλές κωνοφόρο δένδρο,που φθάνειτα 10-15μ. ύψος, με κόμη πυραμιδοειδή και φύλλωμα γλαυκοπράσινο.Είναι φυτό ευρείας προσαρμοστικότητας, ανθεκτικό στην ξηρασία, τα ασβεστώση εδάφη και τα ψυχρά κλίματα.

β) Cupressus arizonica var. fastigiata

Ποικιλία με κόμνη πυκνή, περίπου κωνική, με χρώμα αργυρογλαύκο και ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία.

 

Κυπαρίσσι μακρόκαρπο

α) Cupressus macrocarpa

Αειθαλές, κωνοφόρο δένδρο ύψους 15-20μ. και κόμη πλατιά, πυραμοειδή, λαμπρού πράσινου χρώματος. Είναι φυτό ανθεκτικό σε υφάλμυρα εδάφη και ψυχρά κλίματα. Κατάλληλο για παραθαλάσσιες τοποθεσίες και τη δημιουργία ανεμοθραθστών.

β) Cupressus macrocarpa var. aurea

Ποικιλία με χρώμα φυλλώματος απαλό κίτρινο.

 

Κυπαρίσσι μακρόκαρπο “Γκολντ- Κρεστ”  (Cupressus macrocarpa var. Gold Crest)

Εξαιρετικό,αειθαλές δένδρο, με γρήγορη ανάπτυξη, με χρώμα φυλλώματος έντονα χρυσίζον. Επιδέχεται “ψαλιδίσματα” και είναι κατάλληλο για φράκτες ή μεμονωμένη φύτευση.Ιδιαίτερης καλλωπιστικής αξίας.

 

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο(Κυπαρίσσι αρσενικό)[Cupressus sempervirens var. pyramidalis]

Κωνοφόρο, αειθαλές δένδρο, με ύψος 15-25μ., με όρθια κλαδιά και κόμη πυραμοειδή και σκουροπράσινο χρώμα φυλλώματος.Είναι ανθεκτικό στη ζέστη, στην ξηρασία, το κρύο και τα ασβεστώδη εδάφη. Πολύ κατάλληλο για τη δημιουργία ανεμοθραυστών.

Τάξος (Taxus baccata)

Αειθαλές, μακρόβιο δένδρο, με πολύ αργή ανάπτυξη και ύψος 10-15μ.Έχει φύλλα βελονοειδή, βαθυπράσινα και σπέρματα δηλητηριώδη. Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας.Ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφικών τύπων, αρκεί να έχουν καλή αποστράγγιση.Επιδέχεται κούρεμα και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία σχημάτων.

Τούγια ανατολική “χρυσή” πυραμοειδής(Thuja orientalis var. pyramidalis aurea)

Αειθαλές, κωνοφόρο δένδρο, με αργή ανάπτυξη, κόμη κωνική και ύψος έως και 6μ. Με την επίδραση του κρύου το χειμώνα παίρνει το χρώμα του χαλκού, ενώ το καλοκαίρι το χρώμα του γίνεται έντονο χρυσοκίτρινο. Φυτό πολύ κατάλληλο για ομαδικές, αλλά και μεμονωμένες φυτεύσεις, με ευρεία προσαρμοστικότητα.

 

Τούγια ανατολική, “χρυσή” ,σφαιρική (Thuja orientalis var. aurea nana)

Διαφέρει από την πυραμοειδή, μόνο ως προς το σχήμα, καθώς δεν ξεπερνά το 1μ. ύψος


Τούγια, δυτική , πράσινη, “Εμεραλντ”(Thuja occidentalis var. Emeraud[Smaragd] )

Αειθαλές, κωνοφόρο δενδρύλλιο, με αργή ανάπτυξη και ύψος 2-4μ., με κόμη σχήματος τέλειου κώνου.Έχει πυκνό φύλλωμα και χρώμα λαμπερό πράσινο.Φυτό ευρείας προσαρμοστικότητας και εξαιρετική εμφάνισης.

Τούγια,δυτική, πράσινη, σφαιρική (Thuja occidentalis var. globosa)

Αειθαλές, κωνοφόρο δενδρύλλιο, με αργή ανάπτυξη, με σφαιρική κόμη και φύλλωμα χρώματος πράσινου.Φυτό ευρείας προσαρμοστικότητας.

Χαμοκυπάρισσος του Λώσον, ποικιλία Ελγούντι(Chamaecyparis lawsoniana var. ellwoodii)

Αειθαλές, κωνοφόρο δενδρύλλιο,, ανθεκτικό, με κιονωτή μορφή και φύλλωμα χρώματος γκριζογάλανου, που φθάνει τα 15μ. ύψος.Κατάλληλο για φυσικούς φράκτες ή μεμονωμένες φυτεύσεις.Φυτό ευαίσθητο στα λιμνάζοντα νερά και σε ασβεστώδη εδάφη.Προτιμά τις ημισκιερές θέσεις.