ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (VIDEO)
Μάρθα Στ. Καπλάνογλου Τεχνολόγος Γεωπόνος
Πρόσφατα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξέδωσαν ανακοίνωση, επισημαίνοντας στους καλλιεργητές της Λεβάντας, ότι το εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, διαπίστωσε την παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού Potato stolbur phytoplasma, σε δείγματα φυτών λεβάντας
Η καταστροφική ασθένεια «stolbur», έχει αποδεκατίσει τις καλλιέργειες λεβάντας στη Γαλλία και δημιουργεί αντίστοιχες καταστάσεις στη Βουλγαρία,αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας, δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέσα.
Όμως, κάποια προληπτικά μέτρα είναι απαραίτητα για τον περιορισμό της ασθένειας και την επέκταση της προσβολής στις υπάρχουσες φυτείες .
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην εγκατάσταση των νέων φυτειών, καθώς, ένας από τους τρόπους μετάδοσης της ασθένειας είναι η χρήση μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
Το Υπουργείο συνιστά :
1.Εκρίζωση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών, όσο το δυνατόν ταχύτερα μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων,
2.Εκρίζωση και καταστροφή των ζιζανίων, που αποτελούν ξενιστές του οργανισμού,
3.Αποφυγή καλλιέργειας στην περιοχή, στο μέτρο που είναι δυνατόν, άλλων ευπαθών φυτών, όπως τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς και καπνού,
4.Ψεκασμοί των φυτών με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση των εντόμων φορέων του φυτοπλάσματος, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρασκευαστή οίκου,
5. Φύτευση υγιών φυτών απαλλαγμένων από τον επιβλαβή οργανισμό,
Οι παραγωγοί λεβάντας πρέπει να φροντίζουν, κατά την προμήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού προς φύτευση των καλλιεργειών τους, να ζητούν από τους προμηθευτές τους τα φυτά να είναι απαλλαγμένα από το Candidatus Phytoplasma solani.
Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του κινδύνου και θέλοντας να ενημερώσουμε καλύτερα τους παραγωγούς , ανατρέξαμε στην βιβλιογραφία και το ξένο εξειδικευμένο τύπο, λαμβάνοντας δε υπόψιν και την ανακοίνωση του Υπουργείου, δημιουργήσαμε ένα μικρό βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε αμέσως μετά.
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Διάφορους εχθρούς και ασθένειες της λεβάντας
Έντομα που καταστρέφουν τις λεβάντες
Εμφάνιση μιας νέας ασθένειας στις φυτείες της λεβάντας στην Ελλάδα
Οι συνέπειες της προσβολής στην Γαλλία
Η νέα ασθένεια της λεβάντας, ο βασικός φορέας του μικροβίου και οι ξενιστές
Βιολογικός κύκλος του εντόμου
Άλλοι τρόποι προσβολής της ασθένειας
Αντιμετώπιση της προσβολής